Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Izstrādāts metodoloģisks materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām

Lai veicinātu vienotu izpratni par aizdomīgiem darījumiem un noziedzīgu darbību pazīmēm un secīgi - samazinātu iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis metodoloģisko materiālu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes”.

absolutvision uCMKx2H1Y38 unsplash

Materiālā apkopotas aktuālās Finanšu izlūkošanas dienesta un tiesībaizsardzības iestāžu identificētās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un to pazīmes, kas raksturīgas Latvijā (vai izmantojot Latvijas finanšu sistēmu) īstenotajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām, kas vienlaikus pamatotas ar analogu ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestu un citu atbildīgo iestāžu, kā arī starptautisko institūciju praksē identificēto informāciju un izdarītajiem secinājumiem.

Tipoloģiju izzināšana ir efektīvs instruments cīņā ar finanšu noziegumiem. Ar tipoloģiju palīdzību ir iespējams izprast, kā tiek veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, lai slēptu, maskētu vai pārvietotu prettiesiskā ceļā iegūtus līdzekļus un vērtības. Tāpat tipoloģiju identificēšana var atvieglot atbildīgo iestāžu iespējas identificēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ar to saistītos noziedzīgos nodarījumus.

Izstrādātajā metodiskajā materiālā pastiprināts uzsvars likts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām, kas raksturīgas reģionālo finanšu centru risku profilam atbilstošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem – tipoloģijas par nodarījumiem nodokļu jomā, tipoloģijas par koruptīviem darījumiem, kā arī patstāvīgas jeb autonomas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un laundromātu tipoloģijas.

Būtiski ir ņemt vērā arī to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes attīstās un mainās, jo personas, kuras īsteno noziedzīgas darbības sava labuma gūšanai, atrod arvien jaunus veidus un metodes attiecīgo noziedzīgo darbību īstenošanai. Vienlaikus uzsverams, ka materiālā ietverto tipoloģiju un/vai pazīmju uzskaitījums nav uzskatāms par izsmeļošu, kā arī norādāms, ka katra pazīme pati par sevi neliecina par noziedzīgām darbībām – tipoloģijas un pazīmes nedrīkst skatīt atrauti no kopējā dokumenta satura.