Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Terorisma finansēšana

Informatīvs buklets par terorisma finansēšanu

Metodiskie materiāli par terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem:

Terorisma finansēšanas definīcija

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija 2019. – 2021. gadam

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFN subjektiem un uzraudzības institūcijām

Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu

Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par rīcības plānu ar pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu

Papildu protokols Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (saukts arī par Rīgas protokolu)

Par "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" paredzēto prasību izpildi

Informatīva vēstule likuma subjektiem par terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem

Vadlīnijas finanšu institūcijām teroristu finansēšanas gadījumu noteikšanai

Apkopojoša informācija par pasākumiem cīņā pret teroristu finansēšanu (08.08.2017)

Atsevišķi piemēri, kas atklāj nopietnas pazīmes par saistību ar terorisma finansēšanu

Cīņa pret bezpeļņas organizāciju ļaunprātīgu izmantošanu

Atjaunotā informācija par darbu ar OFAC sarakstiem, kā arī citi jautājumi (07.10.2019)

Eiropas kopienas komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Teroristu finansēšanas novēršana un cīņa pret teroristu finansēšanu, uzlabojot koordināciju valsts līmenī un pastiprinot bezpeļņas sektora caurredzamību"