Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Informācija par augsta riska valstīm

FATF noteiktās augsta riska valstis

ES noteiktās augsta riska trešās valstis. Eiropas Komisijas Regula par augsta riska riska valstīm.
Papildu informācija par ES politiku attiecībā uz augsta riska valstīm (angļu valodā) 


Vadlīnijas 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (Metodoloģisks materiāls)

Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu risku vadības vadlīnijas

Vadlīnijas sankciju subjektu skrīningam. Wolfsberg grupa, 21.01.2019 (vadlīnijas angļu valodā)

Pamatnostādnes par FIU funkcionālo neatkarību un autonomiju (Egmont FIU izcilības un līderības centra (ECOFEL) publikācija, 2018.gada oktobris)


Finanšu sektora jaunumi 

Ministru kabinets un citas iesaistītās institūcijas finanšu sektora pārstāvjiem, nozares uzņēmējiem un starptautiskajiem partneriem nodrošina informācijas apkopojumu par finanšu sektorā veiktajām reformām un citām norisēm. 

Jaunumi pieejami šeit


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitātes uzlabošana. Rezultātu apkopojums, 2020. Informācija sagatavota 2020.gada 20.februārī.