Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Latvijas normatīvie akti

LIKUMI

Likums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”

Likums „Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu”

Likums „Kredītiestāžu likums”

Likums „Krimināllikums”

Likums „Kriminālprocesa likums”

Likums „Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums”

Likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

Likums „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”


 MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Noteikumi Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" 

Noteikumi Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem" 

Ministru kabineta rīkojums Nr.653 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam"
Pasākumu plāns (pielikums Ministru kabineta rīkojumam Nr.653)

Noteikumi Nr. 327 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 

Noteikumi Nr. 1092 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam”

Noteikumi Nr. 233 „Finanšu sektora attīstības padomes nolikums”

Noteikumi Nr. 431 „Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm, un kārtība, kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm”

Noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā”

Noteikumi Nr. 419 „Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”

MK rīkojums Nr. 390 „Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu”

MK rīkojums Nr. 137 "Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu"