Nacionālais risku novērtējums

Lai noteiktu valsts nacionālos riskus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma un proliferācijas finansēšanā (NILLTPF), Finanšu izlūkošanas dienests izstrādā Nacionālo riska novērtējumu (National Risk Assessment). Nacionālo riska novērtējumu Finanšu izlūkošanas dienests izstrādā sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām un citām iesaistītajām organizācijām. 

 

Nacionālā riska novērtējums ļauj identificēt iepriekš nenoteiktus apdraudējumus, ievainojamības faktorus, riskus un to radītās sekas. Tas ļauj noteikt prioritāri īstenojamus pasākumus un darbības risku mazināšanai, salīdzināt savas valsts NILLTPF riskus ar citu valstu riskiem, identificējot starptautiska mēroga likumsakarības un tendences. Tiek veicināta visu iesaistīto institūciju savstarpējā sadarbība. Nacionālais riska novērtējums ir pamats turpmākās politikas izstrādei NILLTPF jomā, savukārt privātajā sektorā tas nodrošina piemērotu iekšējo kontroles procedūru ieviešanu. 


Starptautiskie standarti NILLTPF novēršanā nosaka, ka valstīm ir jāapzinās, jānovērtē un jāsaprot savi nacionālie NILLTPF riski. Ievērojot NILLTPF shēmu globālo raksturu, svarīgi katrai valstij regulāri un kvalitatīvi veikt risku novērtējumu. Tāpat saskaņā ar Eiropas Savienības valstu risku novērtējumiem tiek gatavots Eiropas Komisijas Pārnacionālais riska novērtējums. 

 


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma veikšanas vadlīnijas