Nacionālais risku novērtējums 2013-2016

Latvijas Nacionālais riska ziņojums 2013.- 2016. gadam izstrādāts 2017. gadā. 2018. gadā tas papildināts ar sektorālo risku izvērtējumu par to pašu laika periodu. 

 

Nacionālais riska novērtējuma ziņojums par 2013. - 2016. gadiem