Nacionālais risku novērtējums 2017-2018

Sākotnējais Latvijas Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas riska ziņojums 2017. - 2018. gadam izstrādāts 2019. gada aprīlī, tas papildināts 2019. gada jūlijā. 

Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par 2017.- 2018.gadu