Nacionālais risku novērtējums 2017-2019

Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojumā par 2017. - 2019. gadu apzināti un identificēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riski, vērtētas risku iestāšanās sekas un noteikti pasākumi šo risku mazināšanai.

 

Šajā risku ziņojumā ir analizēti arī 2020. gada būtiskākie notikumi, īpaši pievēršoties COVID-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. 

 

Risku ziņojuma izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 institūcijas, izmantots katras jomas iestāžu un ekspertu viedoklis, kā arī plaša spektra informācija un dati no Finanšu izlūkošanas dienesta, uzraudzības un kontroles institūcijām (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta), tiesību aizsardzības iestādēm, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un citām kompetentajām iestādēm, kā arī no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem un citiem privātā sektora pārstāvjiem. 

 

Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojuma par 2017. - 2019. gadu kopsavilkums