Terorisms. Terorisma finansēšana Latvijā

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu par terorisma finansēšanu Latvijā. Materiāls skaidro terorisma definīciju Latvijas kontekstā, sniedz informāciju par terorisma finansēšanas posmiem, paredzēto atbildību par terorismu un terorisma finansēšanu, kā arī vērtē terorisma finansēšanas ievainojamības draudus Latvijā. 

Informatīvs materiāls "Terorisms. Terorisma finansēšana Latvijā"