E-ziņošana

E-pakalpojums zinojumi.fid.gov.lv ir veidots, lai Likuma subjekti un citas personas varētu iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem vai darbībam un sliekšņa deklarācijas

 

Ziņojums par aizdomīgiem darījumiem ietver informāciju par klienta/klientu darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas par to, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

Plašāka informācija par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi, ir pieejama šeit.

 

Sliekšņa deklarācija ir informācija par Likuma subjekta un viņa klientu iepriekšējā periodā veiktu darījumu, kas atbilst vienai vai vairākām normatīvajos aktos noteiktajām pazīmēm. 

Plašāka informācija par sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību ir pieejama šeit

Ziņojumus un sliekšņa deklarācijas var iesniegt jebkurā diennakts laikā gan augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni, gan arī aizpildot tiešsaistes anketu.  

Lai iesniegtu ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju Finanšu izlūkošanas dienestam, Likuma subjekti piesaka izveidot savu regulārā ziņotāja (ilgstoši lietojamo) kontu. Ilgstoši lietojamais konts nodrošina gan savlaicīgu informācijas apmaiņu un saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu, gan arī piekļuvi informācijai, kas vietnē tiek publicēta tikai Likuma subjektiem. 

 

Vietne zinojumi.fid.gov.lv nodrošina arī iespēju iesniegt ziņojumu tām personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas kā Likuma subjekti. Šo ziņojumu iesniedzēju lietotāju konti ir jāveido pašiem, veicot reģistrāciju sistēmā. Šo lietotāju izveidotie konti ir īslaicīgi un tie automātiski tiek dzēsti pēc 48 stundām. 


2021./2022.gada laikā e-pakalpojums zinojumi.fid.gov.lv tiks aizstāts ar jaunu, starptautisku ziņošanas sistēmu goAML.