Ziņošana FID

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri e-pakalpojums zinojumi.fid.gov.lv tiks aizstāts ar jaunu, starptautisku ziņošanas sistēmu goAML.

 

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu", kas regulē ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu.


 

Vietnē https://goaml.fid.gov.lv Likuma subjekti un citas personas var iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas

 

Ziņojums par aizdomīgiem darījumiem ietver informāciju par klienta/klientu darījumiem vai darbībām, kas rada aizdomas par to, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

 

Plašāka informācija par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi, ir pieejama šeit.

 

Sliekšņa deklarācija ir informācija par Likuma subjekta un viņa klientu iepriekšējā periodā veiktu darījumu, kas atbilst vienai vai vairākām normatīvajos aktos noteiktajām pazīmēm. 

 

Plašāka informācija par sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību ir pieejama šeit. 

Ziņojumus un sliekšņa deklarācijas var iesniegt jebkurā diennakts laikā gan augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni, gan arī aizpildot tiešsaistes anketu.  

Lai iesniegtu ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju Finanšu izlūkošanas dienestam, Likuma subjekti piesaka izveidot savu regulārā ziņotāja (ilgstoši lietojamo) kontu. Ilgstoši lietojamais konts nodrošina gan savlaicīgu informācijas apmaiņu un saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu, gan arī piekļuvi informācijai, kas vietnē tiek publicēta tikai Likuma subjektiem. 

 

Iespēja iesniegt ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam ir arī tām personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas kā Likuma subjekti. Šo ziņojumu iesniedzēju lietotāju konti ir jāveido pašiem, veicot reģistrāciju sistēmā. Šo lietotāju izveidotie konti ir īslaicīgi un tie automātiski tiek dzēsti pēc 48 stundām.