goAML – biežākās kļūdas ziņojumos

Aktuālā informācija Likuma subjektiem par biežāk pieļautajām kļūdām aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanā ziņošanas sistēmā goAML. 

 

Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumu iesniegšanā par aizdomīgu darījumu (līdz 1000 darījumiem) - STR:

  1. Ziņojumā nav iekļautas vismaz divas pazīmes (viena pazīme no “A” grupas un viena pazīme no “T” grupas). 
  2. Darījumā neviena no pusēm nav norādīta kā “Mans klients” (ar šo norādot, kuru no pusēm Likuma subjekts ir kontaktējies (sniedzis savu pakalpojumu) un likumsakarīgi spēj sniegt pilnīgākus identifikācijas un saistīto personu datus).
  3. Naudas kustības norādīšana darījumos sadaļā “Valsts no” un “Valsts uz”, kur kļūdaini norādīta valsts informācija (tā nav juridiskas personas reģistrācijas valsts vai fiziskās personas pases valsts, bet gan naudas atrašanās valsts, to izsūtot vai saņemot).
  4. Ekonomiskās aktivitātes norādīšanai jāizmanto tikai NACE v.2 klasifikatorus: NACE v.2 klasifikatori.

 

Biežāk pieļautās kļūdas sliekšņa deklarāciju (CTR) iesniegšanā:

  1. Laimestu izmaksas uz spēlētāja kontu kredītiestādē norādāmas kā multi-party darījums, kurā neiekļauj informāciju par Likuma subjektu kā maksātāju.
  2. Ja konts (“manam klientam”) ir atvērts juridiskai personai, tad tiek sagaidīta informācija par konta pilnvaroto personu (vismaz vienu) un patieso labuma guvēju.