Ziņošanas sistēma goAML

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri tiek ieviesta ziņošanas sistēma goAML, kas ir pieejama vietnē https://goaml.fid.gov.lv/.

 

E-ziņošanas sistēma ir pieejama tikai likvidācijas procesā esošām kredītiestādēm. Pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem aizdomīgu darījumu ziņojumi un sliekšņa deklarācijas jāiesniedz tikai goAML.

 

Plašāka informācija par ziņošanas sistēmu goAML informatīvajā materiālā:

Informatīvais materiāls par ziņošanas sistēmu goAML.

Infografika: darbības uzsākšana goAML.

Infografika: ziņojumu veidi un pazīmes goAML. 

goAML ir moderns, starptautiski atzīts augsta līmeņa risinājums ziņojumu saņemšanai, apstrādei un analīzei. goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāts un pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas paredzēts tieši finanšu izlūkošanas dienestu darbam.

 

Līdz ar goAML ieviešanu tiek atcelta paralēlās ziņošanas sistēma, kas paredz Likuma subjektiem iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Finanšu izlūkošanas dienestā iesniegtie Likuma subjektu ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kā arī notāru iesniegtās sliekšņa deklarācijas par mantojumiem (nereģistrējama kustama manta, tostarp naudas līdzekļi vairāk nekā 15 000 eiro vērtībā) tiks nekavējoties nosūtītas Valsts ieņēmumu dienestam.