Aktualizēts metodiskais materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm

10.08.2021

Ņemot vērā, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) tipoloģijas un pazīmes vienmēr attīstās un mainās, jo noziedznieki atrod arvien jaunus veidus un metodes, kā īstenot noziedzīgas darbības, Finanšu izlūkošanas dienests ir aktualizējis metodisko materiālu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) tipoloģijām un pazīmēm. Metodiskais materiāls izstrādāts ar mērķi veicināt galvenokārt tiesību aizsardzības iestāžu, prokuratūras un tiesas vienotu izpratni par aizdomīgiem darījumiem un noziedzīgu aktivitāšu pazīmēm. 

NILL tipoloģiju identificēšana nodrošina daudzpusīgu NILL metožu, paņēmienu, shēmu un instrumentu izpēti, lai izprastu NILL vidi gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā. Tipoloģiju izzināšana ir efektīvs instruments cīņā ar finanšu noziegumiem, kas ļauj izprast metodes, ko izmanto noziedznieki, lai slēptu, maskētu vai pārvietotu noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus. Tipoloģiju un to pazīmju identificēšana darījumos sniedz pamatotu pieņēmumu aizdomām par NILL.

Materiālā apkopotas aktuālās NILL tipoloģijas un pazīmes, kas raksturīgas Latvijā (vai izmantojot Latvijas finanšu sistēmu) īstenotajām NILL shēmām. Metodiskais materiāls apkopo Finanšu izlūkošanas dienesta un tiesībaizsardzības iestāžu identificētās NILL tipoloģijas un pazīmes, kas pamatotas ar analogu ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestu un citu kompetento iestāžu, kā arī starptautisko NILL un terorisma finansēšanas novēršanas institūciju praksē identificēto informāciju un secinājumiem.

Materiāla "NILL tipoloģijas un pazīmes" 2. papildinātā redakcija pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas sadaļā "Darbības jomas" apakšsadaļā "Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki"

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā