Sabiedrības informēšana

Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvi izglītojošā kampaņa “Naudas li(ī)kumi” informē sabiedrību un pievērš uzmanību finanšu noziegumu veidiem, riskiem un rīcību, lai no tiem izvairītos. Kampaņa atgādina un skaidro iemeslus, kāpēc nav pieļaujama tolerance pret ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem. Kampaņa informē un vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka šādi noziedzīgi nodarījumi negatīvi ietekmē valsts tautsaimniecību un sabiedrību kopumā: tiek bremzēta valsts ekonomiskā izaugsme, var tikt destabilizētas atsevišķas nozares, kurās finanšu līdzekļi tiek investēti noziedzīgos nolūkos, tiek īstenotas nodokļu apiešanas shēmas, kā arī visi minētie faktori negatīvi ietekmē valsts reputāciju starptautiskā līmenī.