NILLTFPF risku novērtējumi (NRA)

Nacionālie risku novērtējumi 

Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam

Nacionālais NILL/TF/PF risku novērtējuma ziņojums 2020.- 2022. gadam izstrādāts 2023. gadā.

Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma ziņojuma par 2017. - 2019. gadu kopsavilkums

Nacionālais NILL/TF/PF risku novērtējuma ziņojums 2017.- 2019. gadam izstrādāts 2020. gadā.

Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par 2017. - 2018. gadu

Nacionālais NILL/TF/PF risku novērtējuma ziņojums 2017.- 2018. gadam izstrādāts 2019. gadā.

Nacionālais riska novērtējuma ziņojums par 2013.- 2016. gadu

Nacionālais NILL/TF/PF risku novērtējuma ziņojums 2013.- 2016. gadam izstrādāts 2017. gadā. Ziņojums papildināts ar sektorālo risku novērtējumu 2018. gadā.

Tematiskie risku novērtējumi 

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums (2022)

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums (2021)

Neaizvietojamo digitālo vērtību (NFT) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums


Eiropas Savienības risku novērtējumi 

Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums

Ziņojums angļu valodā. Publiskots 2019. gada jūlijā

Pielikums Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojumam (angļu valodā)

Papildu informācija par novērtējuma ziņojumu (angļu valodā)