Indeksi

Bāzeles Pārvaldības institūta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novēršanas indekss (angļu valodā)

 

Bāzeles Pārvaldības institūta izstrādātais indekss ir neatkarīgs ikgadējs rangs, kas novērtē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un teroristu finansēšanas (TF) risku visā pasaulē. 

Riska rādītāji aptver piecas jomas: 

  1. NILL/TF novēršanas sistēmas kvalitāte 
  2. Kukuļošana un korupcija
  3. Finanšu pārredzamība un standarti
  4. Publiskā pārredzamība un atbildība
  5. Juridiskie un politiskie riski 

Finanšu slepenības indekss (angļu valodā)

 

Finanšu slepenības indekss ir politiski neitrāls rangs, kas sarindo jurisdikcijas pēc to slepenības un ārzonas finanšu darbību apjoma. Indekss palīdz izprast globālo finanšu sistēmu noslēpumus, jurisdikcijas, kas sevi dēvē par nodokļu oāzēm, kā arī noziedzīgi iegūtu ;līdzekļu finanšu plūsmas. 


 

Korupcijas uztveres indekss (angļu valodā)

 

Korupcijas uztveres indeksā pēc ekspertu un uzņēmējdarbības pārstāvju vērtējuma tiek novērtēta jurisdikciju publiskās pārvaldes korumpētība. Korupcijas uztveres indekss ir visplašāk izmantotais rādītājs pasaulē.