Ziņošanas sistēma goAML

Vietnē https://goaml.fid.gov.lv Likuma subjekti un citas personas var iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas. Sliekšņa deklarācija ir informācija par Likuma subjekta un viņa klientu iepriekšējā periodā veiktu darījumu, kas atbilst vienai vai vairākām normatīvajos aktos noteiktajām pazīmēm. 

 

Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumi Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu" nosaka ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu.

 

Plašāka informācija par sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību ir pieejama šeit.

 

Ziņojumus un sliekšņa deklarācijas var iesniegt jebkurā diennakts laikā gan augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni, gan arī aizpildot tiešsaistes anketu. 

 

Lai iesniegtu ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju Finanšu izlūkošanas dienestam, Likuma subjekti piesaka izveidot savu regulārā ziņotāja (ilgstoši lietojamo) kontu.

 

Iespēja iesniegt ziņojumu Finanšu izlūkošanas dienestam ir arī tām personām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas kā Likuma subjekti. Šo ziņojumu iesniedzēju lietotāju konti arī ir jāveido pašiem, veicot reģistrāciju sistēmā. Vairāk par lietotāja konta izveidi goAML šeit.

 

Plašāka informācija par ziņošanas sistēmu goAML informatīvajā materiālā:

Informatīvais materiāls par ziņošanas sistēmu goAML