Mūsu darbība

 

Finanšu izlūkošanas dienests ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, un tās mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta pamatuzdevums ir apkopot un analizēt finanšu datus, saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, lai iegūto informāciju nodotu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas lietu izmeklēšanai. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta darbību regulē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, kā arī citi nacionālie normatīvie akti, Eiropas direktīvas un starptautiskie standarti.  
 

Finanšu izlūkošanas dienesta nolikums.

 


Pamatnostādnes par FIU funkcionālo neatkarību un autonomiju