Budžets

Informācija par iestādes gada plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, saskaņā ar 2018. gada 11. decembra Ministru kabineta instrukciju Nr. 8, aplūkojama Valsts kases tīmekļvietnē, kur publicētas visu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes. Informācija pieejama šeit

 


 

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs Finanšu izlūkošanas dienestā sadalījumā pa amatu grupām

 

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  (turpmāk - Atlīdzības likums) 4.panta piecpadsmito daļu Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ievērojot finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru. 

Vienlaicīgi Atlīdzības likuma 13.pants paredz, ka Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtibu (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī finanšu apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru. Finanšu izlūkošanas dienesta mēnešalga nedrīkst pārsniegt Centrālajā statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro un kam piemērots koeficients 4,05.

 

Darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām 

 

Amata nosaukums  Pielīdzināmā mēnešalgas grupa  Mēnešalgas intervāls (EUR)
Priekšnieks 16 7780
Priekšnieka vietnieks - finanšu izlūkošana 16 4435 - 5174
Priekšnieka vietnieks - stratēģijas attīstība 16 3734 - 4357
Administratīvais direktors 14 3066 - 4033
Nodaļas vadītājs  14 2582 - 3396
Nodaļas vadītāja vietnieks 12 2178 - 2974
Vecākais darījumu operāciju analītiķis 11 2167 - 2843
Vecākais riska analītiķis  11 2167 - 2843
Darījumu operāciju analītiķis  10 1936 - 2643
Datu bāzes analītiķis 10 1936 - 2643
Datorsistēmu un datortīklu administrators 10 1936 - 2643
Projektu vadītājs 10 1936 - 2643
Jurists - iepirkumu speciālists 10 1815 - 2478
Drošības speciālists 10 1694 - 2313
Riska analītiķis 10 1694 - 2313
Vecākais eksperts 10 1694 - 2313
Sabiedrisko attiecību speciālists 10 1694 - 2313
Jaunākais darījumu operāciju analītiķis 8 1441 - 2104
Jurists 8 1441 - 2104
Kancelejas pārzinis 8 1249 - 1823
Vadības asistents 8 1057 - 1543
Saimniecības pārzinis 8 786 - 1122