Stratēģija

Finanšu izlūkošanas dienesta MISIJA

Finanšu izlūkošanas dienests sargā valsti un iedzīvotājus no finanšu sistēmas noziedzīgas izmantošanas.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta VĪZIJA

Latvija ir starptautisks līderis cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, nodrošinot finanšu sistēmas drošību un integritāti.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģija 2023.-2027. gadam