Stratēģija

Finanšu izlūkošanas dienesta MISIJA

Nepieļaut Latvijas finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un efektīvi cīnīties pret jebkādiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem, izmantojot proaktīvu, riskos balstītu un ilgtspējīgu pieeju. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta MĒRĶI 2019 - 2022

 

LĪDERĪBA - būt vadošajai iestādei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā Latvijā 

PROFESIONALITĀTE - uzlabot finanšu izlūkošanas analītisko kvalitāti un tās efektīvu pielietošanu

REPUTĀCIJA - uzlabot Latvijas starptautisko reputāciju un sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā