Kontakti

Finanšu izlūkošanas dienests

Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: (+371) 67044430
E-pasts: fid@fid.gov.lv

E-adrese

 

Rekvizīti

Finanšu izlūkošanas dienests
Reģistrācijas. Nr.: 40900025406
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, Latvija
Norēķinu konts: LV95TREL214069300100B
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22

 

Medijiem

Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste 
Līva Rancāne 
Tālrunis: (+371) 26818377
E-pasts: liva.rancane@fid.gov.lv  

 


Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Informācija par priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu iesniegšanu 

 


 

Apmeklētāju pieņemšana:

Apmeklētājus jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē, Finanšu izlūkošanas dienestā pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā plkst. 10.00 – 11.00. 


Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, tai vispirms ir jāiesniedz pamatots pieteikums*, nosūtot to uz e-pasta adresi: fid@fid.gov.lv vai pasta adresi Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, Latvija, norādot jautājumu kopumu, kuru persona vēlas pārrunāt. Persona par apmeklējuma laiku tiks informēta.

Vienlaikus Finanšu izlūkošanas dienests informē, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. un 53.pantu personas netiks pieņemtas jautājumos, kas skar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu vai jautājumos, kas nav Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē.