Starptautiskā sadarbība

EGMONT 

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Finanšu izlūkošanas dienests veic savstarpējo informācijas apmaiņu ar analogām ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām terorisma finansēšanas apkarošanas institūcijām ar terorismu saistītu finanšu līdzekļu vai citas mantas kustības kontroles jautājumos.

 

Kopš 1999. gada Finanšu izlūkošanas dienests ir Egmont grupas biedrs. Egmont grupa ir starptautiska finanšu izlūkošanas vienību organizācija, kuras mērķis ir veicināt šādu vienību savstarpējo sadarbību visas pasaules mērogā cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Informācijas apmaiņai Finanšu izlūkošanas dienests izmanto Egmont grupas tīklu Egmont Secure Web, kā arī Eiropas Savienības valstu finanšu izlūkošanas vienību saziņas tīklu FIU-NET.

Kopš 1998. gada Finanšu izlūkošanas dienests ir noslēdzis 41 divpusējās sadarbības memorandu ar ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām. Tie paredz apņemšanos ievērot Egmont grupas Hartu un Informācijas apmaiņas principus, nosaka vienošanos par savstarpējās sadarbības ietvaru, sniedzamās informācijas apjomu, saņemtās informācijas statusu un tās tālākās izmantošanas nosacījumus, paredz gadījumus, kuros sadarbību iespējams atteikt, un citus tehniskus jautājumus. 

Galvenie Finanšu izlūkošanas dienesta starptautiskās sadarbības virzieni:

  • informācijas apmaiņa ar ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām pieprasījumu, atbilžu, spontāno ziņojumu, kā arī aptauju formā;
  • Likuma subjektu iesniegto un no ārvalstu iestādēm saņemto ziņojumu par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšu analīze;
  • Likuma subjektu iesniegto un no ārvalstu iestādēm saņemto ziņojumu par iespējamu starptautisko vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju apiešanu vai sankciju pārkāpumiem analīze. 

Moneyval ziņojumi par Latviju

Moneyval 2019. gada decembra pēcpārbaudes ziņojums par Latviju 

Ziņojums publiskots 2020. gada 22. janvārī, angļu valodā

 

Moneyval 2018. gada 23. augusta ziņojums par Latviju