Vadība

Toms Platacis

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks kopš 2023. gada 28. septembra

 

Toms Platacis kopš 2022. gada 1. jūnija ieņēma Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītāja amatu. Kopš 2021. gada janvāra ieņēma Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieka amatu. Pirms tam bijis Stratēģiskās analīzes nodaļas un Sadarbības koordinācijas nodaļas vadītājs, stiprinot publiskās-privātās partnerības institūta ieviešanu Finanšu izlūkošanas dienestā, tiesībaizsardzības iestāžu un likuma subjektu sadarbību naudas atmazgāšanas novēršanas un apkarošanas jomā. Aktīvi darbojas kā Moneyval/FATF savstarpējo novērtējumu vērtētājs. Bijis viens no galvenajiem vērtētājiem Bulgārijas tehniskās atbilstības un starptautisko standartu pielietošanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā, kas tika izskatīts Moneyval 63. plenārsēdē Strasbūrā, Francijā 2022. gada maijā. Kopš 2023. gada jūlija ieņem reģionālā pārstāvja amatu starptautiskās organizācijas “Egmont grupas” Europe I reģionālajā darba grupā.

 

Iepriekšējā profesionālā pieredze saistīta ar darbu zvērinātu advokātu birojā “Deloitte Legal” un citos. Toms Platacis specializējies finanšu noziegumu novēršanā un piedalījies vairākos starptautiskos liela mēroga projektos.

 

Toms Platacis ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē, kā arī studējis Ļubļanā, Slovēnijā.