Par mums

 

Dienests savām un sadarbības partneru vajadzībām izstrādā specializētus pētījumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, tendencēm, apjomiem un jaunākajām metodēm, apkopo informāciju un sagatavo nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējumu. 

Paralēli finanšu izlūkošanas un stratēģiskās analīzes funkcijai Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina privātās un publiskās sadarbības koordinācijas grupas darbību, nodrošinot operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību. 

Būdams starptautiskās finanšu izlūkošanas vienību apvienojošās organizācijas Egmont Group biedrs, Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina arī savstarpējo informācijas apmaiņu ar citu valstu līdzvērtīgiem dienestiem.  

 

Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģija 2023.-2027. gadam pieejama šeit: 

Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģija