Par mums

Finanšu izlūkošanas dienests ir neatkarīga, Ministru kabineta pārraudzībā esoša vadošā iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un tās mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta pamatuzdevums ir apkopot un analizēt finanšu datus, saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, lai iegūto informāciju nodotu Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas lietu izmeklēšanai. 

 

Dienests savām un sadarbības partneru vajadzībām izstrādā specializētus pētījumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, tendencēm, apjomiem un jaunākajām metodēm, apkopo informāciju un sagatavo nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējumu. 

Paralēli finanšu izlūkošanas un stratēģiskās analīzes funkcijai Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina privātās un publiskās sadarbības koordinācijas grupas darbību, nodrošinot operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu un to uzraudzības un kontroles institūciju sadarbību. 

Būdams starptautiskās finanšu izlūkošanas vienību apvienojošās organizācijas Egmont Group biedrs, Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina arī savstarpējo informācijas apmaiņu ar citu valstu līdzvērtīgiem dienestiem.