Nacionālā NILLTPFN stratēģija

Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija definē turpmāko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NIILTPF) novēršanas un apkarošanas sistēmas attīstības stratēģisko mērķi, vīziju un prioritāros darbības virzienus. Tā palīdz koordinēt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību, lai efektīvi veiktu finanšu noziegumu novēršanu un apkarošanu, veicinātu tiesiskumu, Latvijas ekonomisko izaugsmi un investīciju vidi, tādējādi stiprinot gan Latvijas iekšējo, gan ārējo drošību.

 

Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija veidota, pamatojoties uz 2023. gadā izstrādātajā Nacionālajā  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojumā identificētajiem Latvijas NILLTPF draudiem, ievainojamību un riskiem. Savukārt Pasākumu plāns NILLTPF novēršanai 2024.-2026. gadam nodrošinās konkrētu pasākumu kopumu nacionālās finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijas mērķa sasniegšanai.

 

Stratēģija saskaņota Finanšu sektora attīstības padomē 2023. gada nogalē, apstiprināta 2024. gada sākumā.

 

Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija