Projekti

Finanšu izlūkošanas dienests īsteno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomai nozīmīgus projektus.

 

Aktuālie projekti: