AML inovāciju centrs

 

Projekts "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai"

 

Projekta rezultātā tiks efektīvāk īstenota finanšu noziegumu izmeklēšana un apkarošana. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību tiks uzlabota iesaistīto institūciju sadarbība un spēja kvalitatīvāk atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju valsts mērogā. 

 

Projekta mērķis:

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas identificēšanas spēju stiprināšana. Investīcijas īstenošana sekmēs naudas atmazgāšanas novēršanas (turpmāk - AML) inovāciju centra izveidi un aprīkošanu, informācijas tehnoloģiju iepirkšanu zināšanu apmaiņai un informācijas aizsardzībai, datu un hipotēžu analīzei. Tā rezultātā tiks nodrošināts elektroniski kriminālizmeklēšanai nodoto finanšu un ekonomisko noziegumu lietu apjoma pieauguma īpatsvars no 0% līdz 100%, kas nozīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanu, īstenojot uz datu analīzē un tipoloģijās balstītu nepārtrauktu zināšanu pārnesi no pētniecības uz finanšu izlūkošanu drošās publiskās-privātas partnerības platformas ietvaros.

 

Projekta aktivitātes:

 

  • Pētniecības, kompetenču attīstības zāles un stratēģiskās un operacionālo komunikāciju telpu izveide / aprīkošana;
  • Zināšanu apmaiņas, nodošanas un komunikācijas drošās tehnoloģiski aprīkotās platformas izveide;
  • Iesaistīto pušu starpsistēmu tehnoloģisko savienojumu izveide;
  • Datu analīzes risinājumi un vadības algoritmu izstrāde, risināmo problēmu definēšana un matemātisko modeļu atlasīšana;
  • Tehnoloģiski analītiskās platformas izveide hipotēžu analīzei.

Projekta kopējais finansējums: EUR 1 783 552. 

 

ES finansējums: EUR 1 474 010.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 5. jūlijam līdz 2025. gada 31. martam.