Struktūra

Finanšu izlūkošanas dienesta darbu vada tā priekšnieks, kuru pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā Saeima.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks ir atbildīgs par Finanšu izlūkošanas dienestam noteikto funkciju izpildi, nosaka lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību, nosaka ierēdņu un darbinieku amatus, izdod dienesta iekšējos normatīvos aktus un ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam, Saeimai un Finanšu sektora attīstības padomei ziņojumu par Finanšu izlūkošanas dienesta darbības rezultātiem iepriekšējā kalendāra gadā, personālpolitikas attīstību un budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam ir trīs vietnieki. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta pamatdarbību īsteno Finanšu izlūkošanas pirmā nodaļa, Finanšu izlūkošanas otrā nodaļa, Stratēģiskās un taktiskās analīzes nodaļa un Sākotnējās analīzes un starptautiskās sadarbības nodaļa, kā arī divi Finanšu izlūkošanas dienesta padomnieki. Finanšu izlūkošanas dienesta atbalsta funkciju īsteno Finanšu un atbilstības direktors, Inovāciju un IT nodaļa, Juridiskā un atbilstības nodaļa, Cilvēkresursu attīstības nodaļa, kā arī Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļa. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka tiešā pakļautībā ir Cilvēkresursu attīstības nodaļa, Finanšu un atbilstības direktors un iekšējais auditors. 

 

Finanšu izlūkošanas dienests no 01.04.2024. kļūst par kompetento institūciju starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos Latvijā, kas turpmāk veiks, tostarp, šādas funkcijas:

  1. lems par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu;
  2. publicēs informāciju par sankciju subjektiem, kuriem ir Latvijā ir iesaldēti aktīvi un pārbaudīt, vai iesaldēšana veikta pamatoti;
  3. pieņems saistošus lēmumus par sankciju izpildi, ja tiks konstatēts, ka persona nav izpildījusi sankcijas;
  4. veiks apmācības un sniegs skaidrojumus par sankciju izpildi.

 

Ar 01.01.2024. Finanšu izlūkošanas dienestam tiek piešķirtas papildu amata vietas, lai nodrošinātu darbu pie centralizētas sistēmas izveides sankciju izpildē un no 01.04.2024. Finanšu izlūkošanas dienests pildītu jaunās funkcijas. Finanšu izlūkošanas dienesta darbību sankciju jautājumos īsteno Sankciju juridiskā nodaļa un Sankciju izpildes nodaļa.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta struktūra