Struktūra

Finanšu izlūkošanas dienesta darbu vada tā priekšnieks, kuru pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā Saeima.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks ir atbildīgs par Finanšu izlūkošanas dienestam noteikto funkciju izpildi, nosaka lietu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas piekritību, nosaka ierēdņu un darbinieku amatus, izdod dienesta iekšējos normatīvos aktus un ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ministru kabinetam, Saeimai un Finanšu sektora attīstības padomei ziņojumu par Finanšu izlūkošanas dienesta darbības rezultātiem iepriekšējā kalendāra gadā, personālpolitikas attīstību un budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam ir divi vietnieki. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta pamatdarbību īsteno Informācijas apmaiņas un analīzes nodaļa, Finanšu izlūkošanas nodaļa, Stratēģiskās analīzes nodaļa. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka tiešā pakļautībā ir Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļa.