Iesniegt sūdzību par FID rīkojumu

Gadījumā, ja vēlaties apstrīdēt Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu, informējam, ka, pamatojoties uz Likumu, Finanšu izlūkošanas dienesta izdotos rīkojumus var apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim pēc Likuma subjekta vai valsts informācijas sistēmas pārziņa atrašanās vietas Likumā noteiktajos termiņos.

 

Finanšu izlūkošanas dienests aicina sūdzību iesniegt, izmantojot sūdzības iesniegšanas formu, kas pieejama šeit. 

Sūdzības iesniedzējs sūdzību adresē tiesai, bet iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam, kas to kopā ar materiāliem, kuri bija par pamatu apstrīdētā rīkojuma pieņemšanai, nosūta tiesai, kas norādīta sūdzībā.

 

Aicinām aizpildīt formu, ģenerēt izdruku, parakstīt to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iesniegt kādā no Iesniegumu likuma 3. pantā noteiktajiem veidiem:

  1. Ja sūdzība parakstīta pašrocīgi, to iesniedzot pēc adreses Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1050.
  2. Ja sūdzība parakstīta ar elektronisko parakstu, to iesniedzot pasts@fid.gov.lv.