Oficiālās statistikas programmas

Oficiālās statistikas Nr. 11.11 statistiskie dati  (2014-2019) 

Oficiālās statistikas Nr. 11.11 skaidrojošie metadati

 


 

Nākamie statistikas dati tiks publicēti līdz 2021. gada 1. jūnijam.