Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki

Vadlīnijas “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas” 2. papildinātā redakcija

Nekustamo īpašumu un būvniecības sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējums

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums 2022 

Tirdzniecības darījumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā

Neaizvietojamo digitālo vērtību (NFT) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riski publiskajā sektorā

Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

Vadlīnijas “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas”

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (2. papildinātā redakcija), 2021

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, 2020

Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu risku vadības vadlīnijas

 


 

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFN subjektiem un uzraudzības institūcijām

FATF vadlīnijas cīņai ar proliferācijas finansēšanu: ANO DP rezolūciju īstenošana cīņā ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (angļu valodā)

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija 2019. – 2021. gadam

 


 

Vadlīnijas sankciju subjektu skrīningam. Wolfsberg grupa, 21.01.2019 (vadlīnijas angļu valodā)