Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

05.06.2024

Ir pagājuši divi mēneši kopš Finanšu izlūkošanas dienests (FID) kļuvis par kompetento institūciju sankciju izpildē Latvijā. Līdz šādas institūcijas noteikšanai bija daudz diskusiju par to, vai tas ir nepieciešams un kādi būs ieguvumi. Atskatoties uz pirmajiem diviem aizvadītajiem mēnešiem jaunajā statusā, var secināt, ka lēmums sankciju jautājumus centralizēt ir bijis pareizs. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbības partneriem ir kļuvusi vienkāršotāka, ir ieviestas vienotas procedūras un standarti, kas ļauj nodrošināt uzdevumu izpildi nemainīgi augstā kvalitātē, kā arī risku pārvaldība ir efektīvāka, jo ir noteikta atbildība un kontrole.

Lēmums sankciju jautājumus centralizēt tikai pieņemts pērnā gada decembrī līdz ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Lai gan grozījumi stājās spēkā tikai šī gada 1. aprīlī, no grozījumu pieņemšanas dienas līdz pat to spēkā stāšanās dienai, notika intensīvi sagatavošanās darbi – bija nepieciešams veikt personāla atlasi, izveidot darba vietas, nodrošināt IT resursus, izstrādāt procedūras un kartēt sadarbības partnerus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Neskatoties uz rūpīgo sagatavošanos, nebija iespējams paredzēt un kvantificēt precīzu darba apjomu, ar kuru būs jāsaskaras, darbu uzsākot. Taču sagatavotība atmaksājās. Galvenokārt pateicoties augsti motivētai profesionāļu komandai, kas zināja, ka pirmais mēnesis būs visgrūtākais un neiebilda strādāt virsstundas, lai darbs tiktu veikts pareizi un godprātīgi. Vēl pirms 1. aprīļa tika uzdoti sarežģīti jautājumi par sankcijām, tika saņemti vairāki pieprasījumi piešķirt atļaujas atkāpēm no sankcijām. Tāpat saņemti daudzi telefona zvani un e-pasti. Nevienā no šiem gadījumiem FID darbinieki netika pieķerti nesagatavoti. Gan privātais, gan publiskais sektors izrādīja lielu interesi, kā tas arī bija gaidīts.

Lai veicinātu abu sektoru izpratni par sankcijām un sniegtu izsmeļošas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, FID organizē apmācības. Līdz šim aizvadītas trīs apmācības, apzinot sabiedrības intereses līmeni un jautājumus. Līdz šim secināts, ka vislielākā sabiedrības interese ir par jautājumiem saistībā ar atbilstības nodrošināšanu sektorālo sankciju ierobežojumiem, proti, tiek lūgts skaidrot dažādu sektorālo sankciju ierobežojumu tvērumu un būtību, lai izvērtētu to attiecināmību uz konkrētajiem iesniedzēja apstākļiem. Interese ir arī par izņēmumu piemērošanu - nosakot FID par kompetento institūciju sankciju izpildes jautājumos, Latvijā pirmo reizi tika noteikta arī viena atbildīgā iestāde sankciju izņēmumu piemērošanā. Papildus saņemtajiem 95 iesniegumiem par sankciju tiesiskā regulējuma skaidrojumiem, aprīlī un maijā saņemti 23 iesniegumi izņēmumu piemērošanai un 160 paziņojumi par sankciju izpildi.

Kā centrālā institūcija sankciju jomā Latvijā, FID ir apkopojis informāciju no citām personām un iestādēm par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu apjomu, par ko līdz šim nebija precīzas informācijas. Uz 03.06.2024. Latvijā ir iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, kas kopumā ir 168 sankciju subjektu īpašumā, kontrolē vai turējumā. No minētajiem sankciju subjektiem 16 ir tieši sankciju sarakstā iekļautas fiziskas vai juridiskas personas, bet 152 ir juridiskas personas, kas ir sankciju sarakstā iekļautu personu īpašumā vai kontrolē. Ir publicēti pirmie pārbaudes rezultāti par iesaldēšanas pamatotību, tādejādi nodrošinot, ka publicētā informācija ir precīza un aktuāla.

Visa sankciju jomā aktuālā informācija atrodama vienuviet - sankcijas.fid.gov.lv. Jaunajai FID tīmekļvietnei ir vidēji 4000 apmeklētāju dienā, kas apliecina sabiedrības interesi par tīmekļvietnē sniegto saturu un pakalpojumiem. Ātrākai informācijas apmaiņai, nodrošināta arī tālruņa līnija, kas sniedz informāciju par sankciju jautājumiem. Līdz šim saņemti 110 šādi tālruņa zvani.

Atskatoties uz aizvadītajiem diviem mēnešiem, jāsecina, ka darbs sankciju jomā ir dinamisks un, ņemot vērā to, ka sankcijas ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas drošības jautājums, arī ļoti atbildīgs. Gan jaunas sankciju kārtas, gan izmaiņas normatīvajos regulējumos, liek nemitīgi būt modriem un spēt ātri reaģēt. Liela loma šeit ir arī FID sadarbības partneriem, īpaši Ārlietu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei, Latvijas bankai un Latvijas Finanšu nozares asociācijai, kas sniedz neatsveramu atbalstu šajā atbildīgajā darbā. Esam panākuši, ka Latvijas paveikto sankciju izpildes jautājumu centralizēšanā novērtē arī citas valstis.

 


 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!