Eiropas Savienības 09.03.2022 sankcijas

10.03.2022

Uzmanību! Eiropas Savienības sankcijas, kuras stājušās spēkā 09.03.2022., vēl nav iekļautas Eiropas Savienības uzturētajā XML formāta failā, un šie sankciju subjekti neatspoguļojas meklētājā https://sankcijas.fid.gov.lv/. 

Ar sankciju tvērumu iespējams iepazīties Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī. Latviešu valodā https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0397&from=EN .

 

Angļu valodā https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022D0397 .

 

Ierobežojošie pasākumi ietver arī līdzekļu iesaldēšanu un aizliegumu darīt pieejamus līdzekļus sarakstā iekļautajām personām un vienībām.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā