FID 2019. gada pirmajā pusgadā iesaldējis līdzekļus 104,8 miljonu eiro apmērā

24.09.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

2019. gada pirmajā pusgadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdevis 159 iesaldēšanas rīkojumus, ar kuriem iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 104,8 miljonu eiro apmērā, kas pārsniedz visa 2018. gada rezultātus, kad tika iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 101,5 miljonu eiro apmērā. 

2019. gada 1.pusgadā saņemti 2546 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un 14 808 ziņojumi par neparastiem darījumiem. Salīdzinoši 2018. gada pirmajā pusgadā FID saņēma 4732 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un 8745 ziņojumus par neparastiem darījumiem. Ziņojumus iesniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likumā minētās personas.

Pēc "Moneyval" 2018. gada 23. augustā publicētā Piektās kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojuma par Latviju, valdība cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu ir atzinusi par valsts galveno prioritāti, tādējādi demonstrējot stingru politisko apņemšanos. 

Veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, izdarot grozījumus šādos normatīvajos aktos: 

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likums
  • Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
  • Krimināllikums
  • Likums «Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas»
  • Kredītiestāžu likums;
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums.

Lai īstenotu "Moneyval" ziņojumā minētās rekomendācijas, ir palielināti visu uzraudzības un kontroles institūciju resursi, tādā veidā ļaujot ievērojami uzlabot rezultātus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, ieskaitot mērķtiecīgu darbību veikšanu atbilstības uzlabošanai, piemēram, tiek veiktas visaptverošas tematiskās pārbaudes, izveidotas darba grupas sarežģītiem gadījumiem, kā arī nodrošināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu informētības un zināšanu līmeņa paaugstināšana.

Līdz gada beigām FID plāno iesaldēt iespējamus noziedzīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā. Tāpat šī gada beigās stāsies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz, ka neparastu darījumu ziņojumus aizstās sliekšņa deklarācijas. Šāda pieeja mazinās neskaidrības par minēto divu ziņojumu veidu atšķirību un praktisku rīcību situācijās, kad darījums atbilst gan aizdomīga, gan neparasta darījuma kritērijiem.

Šī gada 30.augustā Latvija iesniedza Progresa ziņojumu par tehniskās atbilstības sadaļu “Moneyval”, kura detalizēti aprakstīti Latvijas valdības, uzraudzības un kontroles institūciju, kā arī FID un tiesībaizsardzības iestāžu kopējie centieni un ieguldītais darbs nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Līdz 2019. gada 15.novembrim Latvijai ir jāiesniedz ziņojums FATF (Financial Action Task Force) par nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas darbības efektivitāti.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā