FID atbildības jomas sankciju jautājumos

04.03.2022

Laika posmā no 2022. gada 23. februāra līdz 2022. gada 2. martam Eiropas Savienība ir noteikusi ierobežojošos pasākumus (sankcijas) reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, kā arī uz to, ka Krievijas Federācija atzina Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu nevalstiski kontrolētās teritorijas par neatkarīgām.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Finanšu izlūkošanas dienesta atbildībā ir  starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpilde, kā arī sankciju meklētāja https://sankcijas.fid.gov.lv/ uzturēšana.

 

FID kompetence sankciju jautājumos

 

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) 13. panta ceturto prim daļu, Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. Sankciju izpildes uzraudzība neietilpst FID pienākumos.

 

FID veic visas nepieciešamas darbības, lai sankciju meklētājā (https://sankcijas.fid.gov.lv/) būtu pieejama aktuālākā informācija par sankcionētām personām. FID sankciju subjektu sarakstus atjaunina reizi stundā, no oriģinālā avota XML, integrējot informāciju XML meklētājā sankciju meklētājā https://sankcijas.fid.gov.lv/.

 

Informācijas atspoguļošana par sankcionētām personām

 

Eiropas Savienības sankcijas FID atspoguļo tādā valodā un rakstībā, kā tās ir oriģinālajā sankciju dokumentā (piemēram, gan latīņu, gan kirilica rakstībā). Ir gadījumi, kuros sankciju subjekti ir atspoguļoti ķīniešu hieroglifos, arābiski un citā rakstībā. Līdz ar to sankciju meklētājā https://sankcijas.fid.gov.lv/ latviskajā rakstībā personas var nebūt atrodamas.

 

Eiropas Savienība sarakstus XML formātā, kas nodrošina tādu meklētāju, kā sankcijas.fid.gov.lv vai https://www.sanctionsmap.eu, papildina ar nokavēšanos. Piemēram, 28. februārī pieņemtās sankcijas meklētājā atspoguļotas 1. martā pulksten 13.00.

 

Atbildība par sankciju ievērošanu  

 

Sankciju likums attiecas uz visām personām (gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem), un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās (tajā skaitā Eiropas Savienības sankcijas), kā arī nacionālās sankcijas.

 

Pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas attiecas uz visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, tostarp visiem nefinanšu sektora pārstāvjiem.

 

Atbilstoši Krimināllikuma 84. pantam par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu draud kriminālatbildība.

 

Kompetentās iestādes sankciju jautājumos

 

Sankciju likuma 13. pantā ir noteiktas kompetentās institūcijas un to atbildības jomas. FID sadarbojas ar visām kompetentām institūcijām, lai tiktu veiktas visas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu starptautisko un nacionālo sankciju izpildi. Ārlietu ministrija ir koordinējošā institūcija sankciju jautājumos Latvijā.

 

Atbilstoši Sankciju likuma 17. pantam, kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums:

 

1) nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;

2) ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā