FID informē par stratēģiskajiem mērķiem 2023.-2027. gadam

16.12.2022

2022. gada 16. decembrī notika Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) Konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā FID sniedza ieskatu dienesta aktualitātēs un nākotnes darbības virzienos galvenajiem sadarbības partneriem un citām institūcijām.

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt FID darbību, kā arī koordinēt sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm, prokuratūru, tiesu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likums) subjektiem.

 

Konsultatīvās padomes darbību regulē Novēršanas likums. To veido pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu nozares asociācijas, kā arī Latvijas Zvērinātu notāru padomes un citām institūcijām atbilstoši Novēršanas likuma 60. pantam. Viens no padomes uzdevumiem ir sniegt ieteikumus FID darbības pilnveidošanai.

 

16. decembra Konsultatīvās padomes sēdē tika izskatīti vairāki aktuāli jautājumi, tostarp FID stratēģiskie mērķi 2023.-2027. gadam, Nacionālā terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojuma 2020.-2022. gadam izstrādes plāns un sasniedzamie rezultāti, aktualitātes sankciju jomā, apkopojums par sadarbības koordinācijas grupas darbību, kā arī FID darbs stratēģiskās analīzes jomā.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!