FID rīko diskusiju par finanšu lomu starptautiskajā drošībā

20.02.2023

Finanšu izlūkošanas dienests sadarbībā ar RUSI (Royal United Services Institute) un Latvijas Ārpolitikas institūtu 2023. gada 16. februārī organizēja apaļā galda diskusiju par sankciju jautājumiem.

Diskusijā piedalījās publiskā un privātā sektora pārstāvji, kuru atbildības jomas ir saistītas ar sankciju ieviešanu. Apaļā galda diskusijas mērķis bija dalīties ar Latvijas pieredzi sankciju ieviešanā, kā arī veidot vienotu izpratni par izaicinājumiem sankciju ieviešanas jautājumos nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Diskusija norisinājās SIFMANet projekta ietvaros. SIFMANet tīkls apvieno Eiropas pētniecības iestādes ar mērķi ir stiprināt Eiropas Savienības dalībvalstu spēju reaģēt uz valsts drošības apdraudējumu, ko rada noziedzīgi iegūti līdzekļi.

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā