FID sadarbosies ar FKTK projektā par darbinieku zināšanu pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā

15.09.2022

 

2022. gada 8. septembrī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) noslēdza partnerības līgumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) par sadarbību Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansēta projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanā. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

Noslēgtais partnerības līgums ir veiksmīgs pamats projekta īstenošanas procesā, kā arī nosaka pušu tiesības un pienākumus projekta ieviešanas gaitā un kopēja mērķa sasniegšanā. Tādējādi ne tikai tiks veicināta abu iestāžu sadarbība, bet arī uzlaboti kopējie centieni finanšu noziegumu apkarošanā katras iestādes atbildības jomā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontekstā.

 

Projekts ir vērsts uz FID un FKTK ekspertu, kā arī tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvju kapacitātes stiprināšanu. Pilnveidojot šo iestāžu atbildīgo darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

 

Projektā paredzētās aktivitātes ir mācības, darba semināri un pieredzes apmaiņas vizītes uz citām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā. Projekta īstenošanā tiks ievērots ilgtspējas princips: tā laikā iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk tiešsaistes apmācību platformā, kā arī pieredzes apmaiņai iestādēs un darbinieku vidū. Tāpat tiks sagatavoti metodiski un analītiski materiāli par mācību tēmām.

 

#EEANorwayGrantsLatvia

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā