FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

24.05.2024

      

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta partneris – Latvijas Banka, veiksmīgi īstenojuši Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta ietvaros nodrošinātas plašas un starptautiskas zināšanu apmaiņas iespējas klātienes un tiešsaistes mācību, pieredzes apmaiņas vizīšu un konferenču veidā.

FID un Latvijas Banka EEZ grantu ietvaros saņēma atbalstu projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis bija ar klātienes un tiešsaistes mācībām, darba semināriem, pieredzes apmaiņas vizītēm un konferencēm, uzlabot to iestāžu vispārējo institucionālo kapacitāti, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību – tiesībaizsardzības iestādes. Pastarpināti veicināt arī sabiedrības izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) apkarošanu.

 

Projekta īstenošanas laikā FID organizējis divas starptautiskas konferences par tādām aktuālām tēmām kā virtuālie aktīvi un sankcijas. Tās pulcēja lektorus un interesentus gan no Latvijas, gan ārvalstīm – klātienē ap 300 dalībniekus un tiešsaistē aptuveni 1000 dalībniekus. Ar projekta līdzfinansējumu nodrošināta iespēja FID pārstāvjiem iegūt starptautiski atzītu sertifikāciju ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - Sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācija) tādās jomās kā NILL apkarošana, sankcijas un kriptoaktīvi. Lai veicinātu vispārējās zināšanas, tiešsaistes kursos starptautisku lektoru vadībā attīstītas arī FID ekspertu vadības prasmes, IT zināšanas, komunikācijas spējas un citas iemaņas, kas sekmē FID kā iestādes spēju strādāt arvien mūsdienīgāk, kā arī uzlabo valsts spējas efektīvi novērst NILL.

 

Projekta partneris Latvijas Banka ar EEZ grantu atbalstu organizēja mācību semināru par finanšu noziegumu novēršanas uzraudzību kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju segmentā. Starptautiska kriptoaktīvu jomas lektora vadībā seminārā apmācīti vairāk nekā 30 Latvijas Bankas un FID eksperti. Papildus Latvijas Bankas pārstāvji savas zināšanas NILL apkarošanā stiprinājuši un apliecinājuši, iegūstot ICA (International Compliance Association – Starptautiskās atbilstības asociācijas) sertifikātus. Savukārt, izmantojot ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienu sniegtās iespējas, Latvijas Bankas eksperti apmeklējuši Īrijas, Nīderlandes, Čehijas Republikas, Kipras un Francijas uzraudzības iestādes, kur guvuši vērtīgu pieredzi risku vadīšanā, apzinājuši dažādu jomu riska faktorus un ietekmi finanšu iestāžu kontroles sistēmās, kā arī ieguvuši starptautiskus kontaktus, kas sniedz operatīvas informācijas apmaiņas iespējas ikdienas darbā.

 

Finanšu sistēmas drošības pamats ir ne vien izglītoti eksperti, bet arī zinoša un vieda sabiedrība. Ar EEZ grantu atbalstu FID un Latvijas Bankas pārstāvji piedalījušies dažādos pasākumos, kā piemēram, sarunu festivālā “LAMPA 2022” un “LAMPA 2023”, aktualizējot tematus par finanšu krāpniecību, naudas mūļiem, sankciju izpildi un piemērošanu.

 

Projektā paveiktais ilustratīva video veidā skatāms, ŠEIT. Savukārt plašāka informācija par projektu lasāma FID tīmekļvietnes sadaļā “Projekti” un Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā “Finanšu noziegumu novēršana (AML)”.

 

EEZ grantu 2014.-2021. gadam programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/FID/2021/6 “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana Latvijā”. Projekts norisinājās no 2023. gada 11. februāra līdz 2024. gada 30. aprīlim. Kopējais projekta finansējums bija 267 235 eiro, no tā EEZ grantu finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%. Informācija par EEZ grantiem: www.eeagrants.lv. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!