FID vizītē Lietuvā pārrunā līdzšinējo sadarbību un nākotnes plānus

13.10.2021

2021. gada 11. septembrī Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvji vizītē Lietuvā tikās ar Lietuvas Finanšu izlūkošanas dienesta vadību un Lietuvas Centrālās bankas un AML Kompetences centra pārstāvjiem.

Vizītes laikā tika pārrunāta līdzšinējā sadarbība un nākotnes plāni, tostarp AMLIH (Anti-Money Laundering Inovation Hub) izveide Latvijā, kā arī Baltijas valstu sadarbība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

 

AMLIH ir unikāls projekts, kura vīzija ir veicināt informāciju tehnoloģiju, inovāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu finanšu izlūkošanas procesā. Tā ietvaros plānots izveidot AML Inovāciju centru ar mītnes vietu Latvijā, kas pulcētu Baltijas valstu ekspertus finanšu izlūkošanas jomā, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem, sadarbotos kopīgu projektu īstenošanā un attīstītu sadarbību noziedzīgi iegūtu legalizācijas novēršanā Baltijas valstu līmenī.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā