Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

19.06.2024

Aprīlī Finanšu izlūkošanas dienests publicēja gada pārskatu. Jūnija informatīvajā izdevumā lasiet par FID 2023. gada sasniegumiem un prioritātēm 2024. gadam. FID priekšnieks Toms Platacis: "Pagājušā gada panākumi ir nostiprinājuši iestādes misiju aizsargāt Latviju no finanšu noziegumiem.".

FID pārskats par 2023. gadu

Tas bija svarīgu lēmumu un pārmaiņu gads – tika nostiprināta vadības komanda, veikta iekšējā reorganizācija un darbības prioritizēšana. 2023. gadā notika pārorientācija no darba ar likvidējamām kredītiestādēm uz darbu ar aktuālajiem riskiem – vietējiem noziegumiem, kam seko NILL. Rezultātā iesaldēto līdzekļu apjoms sarūk.

 

Intervija ar Laimu Letiņu

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre apspriež reģistra lomu NILL novēršanas sistēmā un nākotnes plānus.  

 

Paulis Iļjenkovs par FID pirmajiem mēnešiem kā kompetentajai iestādei sankciju jomā

Sabiedrības interese, jo īpaši attiecībā uz sektorālajām sankcijām, ir nepārprotama un ievērojama. Tas liecina, ka ir nepieciešama centralizēta iestāde, lai efektīvi risinātu šos jautājumus.

 

Izdevumā lasi arī:

  • OECD: Latvijai ir viena no kvalitatīvākajām pretkorupcijas stratēģijām.
  • Sankciju skrīninga uzlabošanai jaunas Latvijas Bankas vadlīnijas - praktiska rokasgrāmata finanšu tirgus dalībniekiem par to, kā nodrošināt efektīvu sankciju riska pārvaldību un izpildīt saistīto normatīvo aktu prasības.
  • FID informatīvā kampaņa - izpratnes veicināšana par finanšu noziegumu veidiem un iespējām pasargāt sevi no apkrāpšanas un iesaistīšanas krāpnieku shēmās.
  • Jaunā sankciju direktīva - nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas Savienības sankciju efektīvu īstenošanu.
  • Zibmaksājumu regula - pārskaitījumi starp ES un EEZ banku kontiem notiks gandrīz nekavējoties, ieviešot jaunus krāpšanas apkarošanas pasākumus drošības uzlabošanai.

Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšvārds

Stiprināt Latvijas iekšējo drošību ģeopolitisko izaicinājumu, tostarp Krievijas kara Ukrainā, laikā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta austrumu robežas attīstīšanai un spēju uzlabošanai cīņā pret NILLTPF.  

 

FID prioritātes 2024. gadam:

  • Sagatavoties MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai.
  • Pilnveidot sankciju īstenošanas un izlūkdatu analīzes spējas.
  • Organizēt sabiedrības un nozares informatīvos pasākumus.

Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

2024-07-03

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

2024-07-01

Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas