Finanšu izlūkošanas dienests ciešā sadarbībā ar ekspertiem no publiskā un privātā sektora institūcijām izstrādājis materiālu “Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori”

27.07.2022

 

Reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievija īsteno pret Ukrainu, kopš 2022. gada 23. februāra Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis un citi starptautisko publisko tiesību subjekti ir noteikuši ierobežojošus pasākumus (sankcijas) pret Krieviju.

 

Vairākus mēnešus sadarbojoties ekspertiem no Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts drošības dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un piecām Latvijas kredītiestādēm – “Swedbank” AS, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, BluOr Bank AS, tika izstrādāts materiāls: Pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikatori

Publiskā un privātā sektora institūciju sadarbība notika, izmantojot starptautiski atzītu publiskās-privātās partnerības (PPP) finanšu noziegumu novēršanā formātu, kas Latvijas normatīvajos aktos pazīstams ar nosaukumu “sadarbības koordinācijas grupa”. 

 

Šis ir viens no pirmajiem un izsmeļošākajiem šāda rakstura materiāliem. Indikatoru apkopojuma mērķis ir sekmēt vienotas izpratnes veidošanu par sankciju piemērošanu, kā arī veicināt sankciju pārkāpšanas gadījumu un apiešanas mēģinājumu identificēšanu kā publiskajā, tā privātajā sektorā. Tā rezultātā iespējams celt sankciju efektivitāti, novēršot sankciju apiešanas mēģinājumus un veicinot sankciju pārkāpšanas apkarošanu.  

 

Apkopotie indikatori akcentē personu un darījumu, kas saistīti ar Krieviju, Krievijas kaimiņvalstīm vai jurisdikcijām, kas nenoteic sankcijas pret Krieviju, iespējamu iesaisti sankciju pārkāpšanā vai apiešanas mēģinājumos, tomēr tiek vērsta uzmanība arī uz Eiropas Savienības dalībvalstu personu (kā arī kontu u.tml.) iespējamu iesaisti sankciju pārkāpšanā vai apiešanas mēģinājumos. Turklāt apkopotie indikatori (vērtējot kopsakarā ar citu informāciju, faktiem un apstākļiem) var tikt izmantoti jebkura starptautisko sankciju režīma pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājuma identificēšanai. 

 

FID atgādina, ka atsevišķas pazīmes jeb indikatora identificēšana ne vienmēr var raisīt pamatotas aizdomas par sankciju pārkāpšanu un pazīmes nevar skatīt atsevišķi no faktiem un apstākļiem, kas raksturo konkrētus darījumus vai darbības.
 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!