Finanšu izlūkošanas dienests (FID) atbildību par koordinācijas platformas darbību nodod Finanšu ministrijai

24.01.2023

Uzraudzības un kontroles institūciju (UKI) koordinācijas platforma ir veiksmīgi izstrādāts mehānisms, kas apvieno NILLTPFN likuma UKI, lai veidotu vienotu izpratni, dalītos ar labu uzraudzības praksi, formulētu viedokļus un sniegtu atbalstu NILLTPFN jomas izaicinājumu risināšanā. Tas nodrošina, ka visām UKI ir vienota izpratne par NILLTPF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai, kā arī sekmē informācijas apmaiņu par NILLTPF riskiem, savstarpējo koordināciju un sadarbību uzraudzības un kontroles institūciju starpā. FID vadībā koordinācijas platforma darbojas kopš 2018. gada novembra.

 

Vērtējot NILLTPF novēršanas jomas atbildīgo institūciju kompetenču sadalījumu, tika secināts, ka, ņemot vērā FID darbības mērķus, tiesību un pienākumu tvērumu, dienests nav atbilstošākā atbildīgā institūcija. Līdz ar to grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 8. novembrī, paredz par atbildīgo institūciju noteikt Finanšu ministriju.

 

 

Ņemot vērā minēto, FID nodod atbildību par platformas darba koordinēšanu Finanšu ministrijai – institūcijai, kas ir atbildīga par uzraudzības jautājumiem NILLTPF jomā Latvijā. FID turpinās aktīvi piedalīties Platformas darbā un cieši sadarboties ar visām finanšu un nefinanšu NILLTPFN atbildīgajām uzraudzības iestādēm.
 

 

 

 

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā