Finanšu izlūkošanas dienests publisko 2023. gada darbības pārskatu

29.04.2024

Jaunākajā FID gada pārskatā atspoguļoti svarīgākie rezultāti finanšu izlūkošanā, sankciju jomā, sadarbībā ar partneriestādēm Latvijā un ārvalstīs, stratēģiskās analīzes jomā, kā arī inovāciju un digitālās transformācijas jomā.

FID priekšnieks Toms Platacis, īsi raksturojot aizvadīto gadu, sauc to par būtisko lēmumu gadu - “esam kļuvuši vēl spēcīgāki un efektīvāki. Ir nokomplektēta FID vadības komanda - amatā apstiprināts priekšnieks, iecelti vietnieki. Ir veikta iestādes iekšējā reorganizācija un darbu prioritizēšana.”

 

Tāpat 2023. gadā pieņemti vairāki būtiski FID darbību ietekmējoši lēmumi. Viens no tiem – lēmums Latvijai pirmajai pieteikties uz MONEYVAL 6. kārtas novērtējumu. Otrs – uzticēt FID ar sankciju izpildi saistītos jautājumus.

 

Zīmīgas pārmaiņas 2023. gadā skārušas arī FID darbu izlūkošanas jomā – kā jau gaidīts un atkārtoti uzsvērts, notikusi pārorientācija no darba ar likvidējamām kredītiestādēm uz darbu ar aktuālajiem riskiem – vietējiem noziegumiem, kam seko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Šis ir arī svarīgākais iemesls, kāpēc sarūk un visticamāk turpinās sarukt iesaldēto līdzekļu apjoms.

 

Pagājušajā gadā FID vadībā arī tapis viens no svarīgākajiem NILL/TPF novēršanas jomas dokumentiem – Nacionālais risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam. Dokuments detalizēti analizē nacionāla līmeņa draudus un ievainojamību, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, kā arī sniedz sektoru risku novērtējumu un risku mazinošus pasākumus.

 

Būtiska FID darbības joma bijusi digitālā transformācija – 2023. gada nogalē noslēgts projekts par mašīnmācīšanās metožu pielietošanu ekonomisko noziegumu identificēšanai. Domāts arī par to, kā turpināt uzlabot un attīstīt sadarbību ar citām tiesībaizsardzības iestādēm – sākts FID projekts “Black-box”, kas nodrošina autorizētiem lietotājiem daļēju piekļuvi FID datu bāzei, tādējādi ļaujot būtiski efektivizēt darbu.

 

“Mūsu mērķis – būt pasaules līmeņa iestādei, kas sargā Latviju un tās iedzīvotājus no finanšu noziegumiem – ir palicis nemainīgs. Un mūsu pagājušajā gadā paveiktais un sasniegtais tikai stiprina šo apņemšanos”, atskatoties uz paveikto 2023. gadā, saka FID priekšnieks.

 

Ar FID 2023. gada pārskatu iespējams iepazīties šeit.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā