Foruma par finanšu izlūkošanas dienestu autonomiju un neatkarību galvenie secinājumi

09.02.2022

2022. gada  7. februārī notika Finanšu izlūkošanas dienesta organizēts starptautisks forums “Finanšu izlūkošanas vienību  autonomija: efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveide”. Pasākuma mērķis bija rosināt diskusijas un veicināt izpratni par autonomu finanšu izlūkošanas vienību nozīmi efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma (NILLTF) finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē. Forumā piedalījās vairāk nekā 200 klausītāju no vairāk nekā 20 pasaules valstīm.

Foruma galvenie secinājumi:

 

 • NILLTF ir tieša saikne ar nacionālās drošības jautājumiem. NILLTF apdraud ne tikai valsts leģitimitāti un autoritāti, bet arī valsts drošību, labklājību un ilgtspēju.
 • Finanšu izlūkošanas dienestu (FID) efektīvu darbību var nodrošināt tikai to neatkarība un autonomija. Svarīgi, ka FID ir autonomi gan savā darbībā, gan lēmumos.
 • FID ir unikāla loma - tie sasaista privāto sektoru ar tiesībaizsardzības iestādēm.  Tāpēc dienestu neatkarība un autonomija ir ļoti svarīga.
 • FID ir centrālā loma valsts NILLTF novēršanas sistēmā. Gadījumā, ja FID darbībā iejaucas politiski vai novērojama kāda cita ietekme no malas, var notikt sensitīvas informācijas noplūde, mazinās uzticēšanās dienestiem, kā arī noturība pret finanšu riskiem.
 • Noziedzīgā pasaule pielāgojas un atrod arvien jaunus ceļus, kā īstenot finanšu noziegumus. Īpaši pandēmijas laikā aktualizējies jautājums par noziedzīgiem nodarījumiem digitālajā vidē.
 • FID informācijas apmaiņā ar ārvalstu un vietējiem sadarbības partneriem jānodrošina, lai FID rīcībā esošā informācija izmantota tikai tam paredzētajiem mērķiem. Ja FID neatkarība tiek ietekmēta, pastāv risks, ka informācija var tikt izmantota ļaunprātīgi. FID autonomijai ir būtiska nozīme cīņā ar korupciju.
 • Nereti privātā sektora sniegtās informācijas FID kvalitāte ir atkarīga no savstarpējā uzticēšanās līmeņa. Tāpat svarīgi, ka saņemtā informācija ir jāaizsargā, un tas ir FID uzdevums.
 • Lai palielinātu FID efektivitāti cīņā pret NILLTF mūsdienās, dienestu darbā nepieciešams iedzīvināt jaunus operatīvos līdzekļus, informācijas apmaiņas sistēmas un inovācijas.
 • Globālajā pasaulē, kad arvien vairāk finanšu noziegumu piemīt pārrobežu raksturs, liela nozīme ir efektīvai un regulārai FID starptautiskajai sadarbībai
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija sekmē noziedzību valstiskā līmenī, tāpēc FID ir unikāla loma šo noziegumu novēršanā, kā arī kopējā cīņā pret finanšu noziegumiem.
 • Lai nodrošinātu FID neatkarību, to darbiniekiem jābūt aizsargātiem pret krimināltiesisku un civiltiesisku atbildību gadījumos, kad tie ir veikuši darbības  izmeklēšanas nolūkos.
 • Būtiski priekšnoteikumi autonomu FID gadījumā ir neatkarīgs budžets, spēja pieņemt lēmumus par savu budžetu un objektīvs, caurspīdīgs FID vadības iecelšanas process.
 • Ja FID nav pietiekami neatkarīgs, līdz ar to arī neefektīvs, vai tā rīcībā nav pietiekamu resursu, tas var atstāt ietekmi uz visu NILLTF novēršanas sistēmu kopumā. Turklāt tas var negatīvi ietekmēt arī valsts spēju apkarot finanšu noziegumus un valsts ekonomisko attīstību kopumā.
 • Efektīviem FID ir svarīgi ne tikai vērtēt saņemtos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, bet arī proaktīvi spēt analizēt banku darbu un datus, kā arī īstenot proaktīvu stratēģisko analīzi.
 • Ikvienam FID būtiski saglabāt līdzsvaru starp neatkarību, autonomiju un atbildību, veicot savas funkcijas kas ir noteiktas likumdošanā. FID nedrīkst pārsniegt savas pilnvaras.
 • NILLTF novēršanas sistēmā būtiska loma ir publiskās-privātās partnerības sadarbībai; privātais sektors spēj efektīvi atbalstīt valsts institūciju centienus cīņā pret finanšu noziegumiem.
 • Efektīviem FID jābūt aktīviem, uz sadarbību vērstiem, kā arī savā darbā jāizmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!