Iestādes jaunais nosaukums - Finanšu izlūkošanas dienests

02.07.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

2019.gada 29.jūnijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, ar kuriem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosaukums tiek mainīts uz Finanšu izlūkošanas dienestu.

Tāpat tiek mainīts arī paša likuma nosaukums, to papildinot ar proliferācijas finansēšanas novēršanu. Jaunais likuma nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Vairāk par grozījumiem likumā 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā