Izstrādāts vērtīgs rīks koruptīvu darījumu atklāšanai un izmeklēšanai

08.12.2021

Starptautiskajā pretkorupcijas dienā, ko atzīmē 9. decembrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) publicēs dokumentu “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze”, kas radies pateicoties ciešai un mērķētai valsts un privātā sektora sadarbībai. Tā kā korupcija valsts un pašvaldību sektorā ir viens no būtiskākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas nacionālā līmenī rada augstus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudus,* materiāls būs vērtīgs rīks kredītiestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu turpmākajā darbā koruptīvu darījumu atklāšanā un izmeklēšanā.

FID 2021. gadā izveidoja sadarbības koordinācijas grupu (SKG)** ar mērķi apvienot ekspertus no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Republikas prokuratūras un lielākajām kredītiestādēm kopīgam un regulāram darbam, lai veidotu vienotu izpratni par korupciju it visos “ķēdes posmos” – no aizdomīga darījuma konstatēšanas līdz pat notiesājošam spriedumam.

 

SKG ekspertu sadarbības rezultātā tapis dokuments “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze”, kurā apkopotas pazīmes, kas var liecināt par korupciju un/vai korupcijas rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī veikta konkrētu piemēru analīze. Dokumentā analizēti ārvalstu un starptautisko organizāciju apkopotie prakses piemēri, kā arī Latvijā atklātie korupcijas gadījumi.

 

“Latvija spēj veikt būtiskas un kvalitatīvas reformas, kā arī izmantot inovatīvus rīkus cīņā ar finanšu noziegumiem. To apliecina arī šādas sadarbības platformas izveide, kas apvieno gan tiesībaizsardzības iestādes, gan privātā sektora - kredītiestāžu – pārstāvjus un kas nepilna gada laikā kopīgi nonākuši pie atzīstama rezultāta. Sadarbības rezultātā tapis dokuments, kas turpmāk kalpos kā vadlīnijas vienādas izpratnes veidošanai korupcijas noziegumu apkarošanai. Ikdienā tas būs noderīgs gan privātajam, gan publiskajam sektoram vairākiem mērķiem - vēsturisko darījumu pārbaudei, korupcijas novēršanai un korupcijas apkarošanai,” uzsver FID priekšniece Ilze Znotiņa.

 

“Finanšu nozare ir tieši pakļauta koruptīvu darījumu īstenošanas riskam, tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot riskos balstītu pieeju un rīkoties proaktīvi. Cita starpā tas paredz nepieciešamību savlaicīgi apzināt un saskatīt iespējamos veidus, kā finanšu sistēma varētu tikt izmantota koruptīvu darījumu īstenošanai, kā arī stiprināt iesaistīto pušu zināšanas, lai šādus gadījumus atklātu. Sagatavotais metodoloģiskais materiāls būs palīgs cīņā pret korupciju gan finanšu nozari pārstāvošajām un uzraugošajām organizācijām, gan tiesībaizsardzības iestādēm,” norāda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume.

 

Latvijas Republikas prokuratūras ieskatā SKG izstrādātais dokuments veicinās izmeklēšanas iestāžu darbinieku plašāku izpratni par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem un sekmēs veiksmīgu un efektīvu  starpinstitucionālo sadarbību, tādējādi nodrošinot taisnīgumu un likumību.

 

"Sabiedrības par atklātību - Delna" direktore Inese Tauriņa atzinīgi novērtē šādu sadarbības modeli: "Lai veiksmīgāk apkarotu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, ir jāiziet ārpus ierastajiem sadarbības formātiem. Jāpiekrīt, ka viens nav karotājs. Tas nozīmē, ka tiesībsargājošajām un izmeklējošajām iestādēm ir jārod veids, kā palielināt savu spēku, iesaistot arī Latvijas finanšu sektora spēlētājus, piemēram, bankas. Bankas un citas finanšu sektora iestādes nereti ir vienīgās, kuras var identificēt aizdomīgos gadījumus. Tādēļ svarīgi, lai mums visiem ir vienāda izpratne par to, kas ir šis "aizdomīgais darījums". Tikai tā mēs varam būt droši, ka tie nepaslīdēs garām."

 

No 9. decembra dokuments “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze” būs pieejams FID mājaslapā www.fid.gov.lv.

 


*Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017. - 2019. gadu, pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā.  

**SKG kā sadarbības koordinēšanas formu paredz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 55. panta otrā daļa.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā