Jaunākā informācija par sankcijām

23.02.2022

Uzmanību! Eiropas Savienības sankcijas, kuras stājušās spēkā pēc 22.02.2022. nav iekļautas XML formāta failā un šie sankciju subjekti neatspoguļojas meklētājā.

Informējam, ka 2022. gada 23. februārī Eiropas Savienība pieņēma sankciju paketi. Skat. plašāk šeit.

Ar sankciju tvērumu iespējams iepazīties Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī. Latviešu valodā šeit. Angļu valodā šeit. Ierobežojošie pasākumi ietver arī līdzekļu iesaldēšanu un aizliegumu darīt pieejamus līdzekļus sarakstā iekļautajām personām un vienībām.
 

Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

 

  • starptautiskās sankcijas* – atbilstoši starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā; vai
  • nacionālās sankcijas – atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētajā kārtībā noteicis Ministru kabinets.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam noteiktos gadījumos jāpiemēro arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, Finanšu izlūkošanas dienests šajā tīmekļa vietnē izvieto saites uz zināmiem ES/NATO valstu sankciju sarakstiem. 

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka jaunākais ANO sankciju saraksts ir publicēts pilnā apjomā. 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā