Jaunākais Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums informē par Nacionālā risku novērtējumā gūtajiem rezultātiem un secinājumiem

16.10.2023

Aizvadītajā ceturksnī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir aktīvi strādājis, lai pabeigtu Nacionālā risku novērtējumu par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam (NRA 2023).

Būtiski izceļams, ka par 9% audzis kopējais rādītājs spējai apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, par 14,2% augusi sabiedrības izpratne par finanšu noziegumu riskiem, izpildītas visas Finanšu darījumu darba grupas rekomendācijas, tādējādi ļaujot Latvijai 2020. gadā kļūt par pirmo Moneyval dalībvalsti, kas sasniegusi šādu rezultātu, kā arī gūti citi svarīgi rezultāti un secinājumi.

 

 

“Sabiedrībai ir jāapzinās finanšu noziegumu radītais kaitējums. Ir svarīgi saprast, ka, piemēram, korupcijas noziegumi vai katrs nodokļos nesamaksātais eiro faktiski atņem valstij resursus, kas nepieciešami tās funkciju veikšanai,” informatīvā izdevuma intervijā norāda FID priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs. Tāpat viņš intervijā sniedz skaidrojumu gan par NRA 2023 nozīmi un ziņojumā identificētajiem riskiem, gan stāsta par gaidāmo Moneyval novērtējumu, kurā NRA 2023 kontekstā paveiktais darbs spēlēs nozīmīgu lomu.

 

Detalizēts NRA 2023 gūto rezultātu apraksts, secinājumi un noteiktās prioritātes tiks publicētas jau oktobra beigās, taču šobrīd ir pieejams īss ieskats NRA 2023 rezultātos un sasniegumos.

 

 

Tāpat FID informatīvajā izdevumā uzzini par Latvijas jaunākajiem izaicinājumiem finanšu noziegumu novēršanā, finanšu pakalpojumu domnīcas darbības uzsākšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādāto lietotni “Ziņo KNAB!”, kas palīdzēs iedzīvotājiem ērti, droši un anonīmi ziņot par fiksētajiem korupcijas gadījumiem.

 

Detalizēta informācija ir pieejama: Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvajā izdevumā

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā